NATIONALARENAN

Välkommen till Viking Motor Park - Nationalarenan

VikingMotorPark Enköping, Sweden

En kommande arena av
högsta internationella klass.


För vem? - 
Helt säkert för alla!

Naturligtvis drivs vi bakom projektet av vårt intresse för racing. Men en anläggning som Viking Motor Park lever inte på ett antal tävlingar, det är den vardagliga verksamheten som ger bärkraft i bolaget. Verksamheter som uthyrning, utbildningar, utställningar/mässor och kommersiella fastigheter för uthyrning för att nämna några.


En 4,6 kilometer lång och 12 meter bred landsvägsbana av F1-standard, FIA Grade One, gör att alla idag existerande klasser kan tillåtas på banan. Kompletterar vi med en strip blir anläggningen mycket komplett! 

Följ oss mot ett förverkligande av en ny nationalarena!

Reklamplats

Forsen_logo_Black

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Lägre pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Det är några av fördelarna med Construction Management. Klicka här för att läsa mer!

Nyheter!

Vi syns väl på mässan?

e-massanDen 22-23:e april deltar vi på företagsmässan i Enköping. Plats är Idrottshuset, Torggatan 2. Ni träffar oss där klockan 12.00-17.00 på fredagen och 10.00-16.00 under lördagen. Ett gyllene tillfälle för alla att komma med frågor om projektet. Eller varför inte komma med förslag som vi kan ta till oss vid arbetet med förverkligandet av Viking Motor Park.

Hoppas vi ses där!


I väntan på Miljödomstolens yttrande...

Vår detaljplan vann laga kraft efter det att regeringen avslagit alla överklaganden. Miljön var ända upp i Högsta Domstolen där de som överklagat nekades prövningstillstånd. Miljödomstolen ålade dock bolaget att undersöka kapaciteten på de diken som lämnar området. Nu har våra advokater yttrat sig, slutfört vår talan, till Miljödomstolen. Alla synpunkter från dikesföretagen med flera har bemötts till en kostnad av 360 000 kronor. Detta så här långt. Nu väntar vi med intresse på Miljödomstolens yttrande.


Ytterligare synpunkter från dikesföretagen

Mark- och miljödomstolen tillställde idag våra advokater, Mårten Bengtsson och Hanna Tynkkynen på Åberg & Co, de synpunkter som berörda dikesföretag lämnat in till domstolen. En diger lunta. Nu väntar vi bara på att Mark- och miljödomstolen förelägger Aros Racetrack Development AB (publ) att yttra sig eller att slutföra talan.

Minst sagt intressant att driva projekt...

Från bolagets sida arbetar vi vidare med finansieringsfrågor med mera. Det står inte still!


Sista dagen att lämna in synpunkter

Idag är sista dagen att lämna in synpunkter till Mark- och miljödomstolen på den kungörelse som annonserades i Enköpingsposten. Frågan gäller Viking Motor Parks verksamheters inverkan på ett antal dikningsföretag. Det ska bli mycket intressant att få ta del av de svar som kommit in med anledning av det.


Intressenter

Idag skickade vi våra kalkyler för byggkostnader och framtida intäkter till en av de intressenter som är intresserad av att ta slutfinansieringen av Viking Motor Park. Det tar tid men går sakta framåt i en positiv riktning. Under tiden jobbar vi vidare med finansieringen av ytterligare mark. Det kapital vi tar in idag går oavkortat till investering i mer mark. Större delen av den mark vi är intresserad av har vi avtal om.


Artikel om Viking Motor Park

Enköpingsposten hade idag i sin Näringslivsbilaga en artikel om Viking Motor Park. Som vi ser det en saklig artikel med faktauppgifter om dagsläget. Man informerade om vår pågående emission med en höjning av antalet aktier till 5 miljoner stycken.


Mark- och miljödomstolen

Idag hade Enköpingsposten en kungörelse från Mark- och miljödomstolen. När bolaget mottog domen sköt miljödomstolen upp frågan om verksamhetens inverkan på ett antal dikningsföretag. Vi har gjort flera  utredningar om bland annat dikenas kapacitet där flödena mäts i flera diken. En prövotidsutredning har tillställts domstolen med ett yrkande  att prövotiden avslutas. Synpunkter skall tillställas Mark- och miljödomstolen senast den 18 december


Lagfartsavgiften

De närmare 10 000 000 vi investerat i allt arbete för att få alla tillstånd har ju inneburit ett stort antal räkningar. Dessa har ju inte alltid varit så roliga att betala. Men idag betalar vi med glädje en räkning, lagfartsavgiften på den mark vi köpt!


Publikt Aktiebolag

Äntligen är vi ett Publikt Aktiebolag. Det nya registreringsbeviset kom idag från Bolagsverket. Med ett positivt kapital i bolaget var det möjligt. Det är också ett krav för att vara fler än 200 aktieägare. Dessutom är det ett steg mot en framtida planerad börsintroduktion.


Årsstämma för budgetåret

Så är då årsstämman för budgetåret maj 2014 april 2015 avklarad. Med ett positivt kapital i bolaget kunde vi äntligen besluta, enhälligt, att göra bolaget publikt. Vi närmar oss 140 aktieägare. För att bli fler än 200 måste bolaget vara publikt. Där är vi snart! Som publikt aktiebolag kan vi marknadsföra bolaget på ett helt annat sätt än idag. Något som ligger i planerna. En eventuell börsintroduktion fordrar också att bolaget är publikt. Vi jobbar vidare med finansieringen!