NATIONALARENAN

Historik: Tidslinje 1988 - idag

kartan2

1998 drog vi igång projektet Viking Motor Park i Enköping. Vad som då låg framför oss hade vi inte kunnat tänka oss i vår vildaste fantasi. Allt grundläggande arbete som affärsplan, MKB, detaljplan, byggkostnads-utredningar, miljöansökan, finansiell modell samt en massa andra utredningar översteg långt mer än vad vi hade räknat med. 2008 tog Enköpings fullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Viking Motor Park med siffrorna 47-4. Detta överklagades till regeringen. 2011 avslog regeringen alla överklaganden. Detaljplanen vann laga kraft. Mark- och miljödomstolen behandlade miljödelen som överklagades ända upp i Högsta Domstolen, HD, som ej medgav prövningstillstånd den 9 mars 2015. Det förberedande arbetet är klart.1988: Bo Fallbrink och Christer Axelsson diskuterar en framtida motorstadion i Västerås.

1990-11-15: Västmanlands Läns Tidning skriver att det kan bli en motorstadion 1993-95 om Bo Fallbrinks och Christer Axelssons planer går i lås.

1992-06-01: Aros Racetrack Development AB bildas.

1993-01-07: Aros Racetrack Development AB registreras.

1994-10-21: Presskonferens i Hallstahammar där planerna på en motorstadion väster om
Hallstahammar planeras. Del av området i Köping. I Västerås hade inget lämpligt område hittats.

1997-01-13: Hallstahammars kommunstyrelse säger ja till motorbanan.

1997-02-20: Köpings kommunstyrelse säger ja till motorbanan.

1997-02-20: Bernt Eriksson, Enköping kommun, säger att Enköpings planer på en motorbana läggs på is till dess man sett beslutet i Hallstahammar.

1997-08-11: Hallstahammars kommun godkänner översiktsplanen.

1997-08-12: Köpings kommun säger ja till att ta fram översiktsplan för motorbanan.

1997-09-28: Kommunalråden i Hallstahammar och Köping är besvikna när Bo Fallbrink och Christer Axelsson lägger ner planerna på en motorstadion. Detta på grund av stor politisk oenighet i Hallstahammar. Enighet fordras för att få till finansieringen.

1998-01-29: Bo Fallbrink besöker Hedemora för att ta del av deras planer. Aros går ej in där.

1998-03-04: Planer om en motorstadion presenteras i Enköping.

1998-03-05: Politikerna går vidare med planerna i Enköping.

2000-03-14: Första steget i markfrågan står klar.

2005-06-08: Programplanerna går ut på samråd i Enköping.

2005-05-23: Tyréns MKB klar.

2005-08-30: Enköpingsborna informerades om Viking Motor Park i fullmäktigesalen.

2005-09-15: Sista dag för inlämnande av åsikter på programförslaget.

2005-10-25: Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljprogrammet.

2005-12-15: Fullmäktige godkänner planprogrammet med siffrorna 49-6.

2006-05-17: Samråd om motorbanan i fullmäktigesalen.

2006-10-24: Miljö och byggnadsnämnden beslutar att skicka detaljplanen på samråd.

2007-03-13: Yttranden på detaljplanen har kommit in, cirka 50 stycken.

2008-03-19: Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen.

2008-04-28: Aros lämnar in den bankgaranti som kommunen krävt.

2008-05-13: Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen med siffrorna 47-4.

2009-06-23: Efter att ha tänkt i stort sett ett år avslår länsstyrelsen alla överklaganden på detaljplanen.

2011-06-22: Regeringen avslår alla överklaganden på detaljplanen. Den vinner laga kraft. Detta drygt tre år efter fullmäktiges godkännande.

2011-11-25: Aros söker miljötillstånd för motorbanan hos Mark- och Miljödomstolen.

2013-11-21/22: Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

2014-03-12: Mark- och miljödomstolen ger miljötillstånd till Viking Motor Park.

2014-06-11: Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken till Viking Motor Park.

2014-07-10: Motorbanan blir en fråga för Högsta Domstolen, HD.

2015-03-09: HD ger inte prövningstillstånd. Klartecken för motorbanan. Fyra år har gått sedan ansökan lämnades in till Mark-och miljödomstolen.  

2015-07-10: Aros Racetrack Development AB (publ) blir publikt. Bland annat med anledning av en eventuell framtida börsintroduktion                 

2015-09-28: Lagfart för den inköpta marken erhålls.