NATIONALARENAN

Kommersiella fastigheter

Som vi nämnt tidigare lever inte en anläggning som Viking Motor Park på ett antal tävlingar. Det är den vardagliga verksamheten som ger ekonomisk bärkraft för anläggningen. Ett exempel på andra verksamheter är utställningar/mässor där vi kan presentera en mycket intressant samarbetspartner framöver. Ett väl etablerat företag.
På vårt område kommer vi att bygga fastigheter för uthyrning. Ett exempel är det Medical Center som planeras. Här har intressenter vi varit i kontakt med uttryckt intresse att hyra av oss för husläkarmottagning alternativt företagshälsovård. Rent av bägge delar.
Det planeras ett antal kommersiella fastigheter för uthyrning. Läget får betecknas som mycket gott. Har ni intresse av att bli hyresgäst hos oss är ni välkommen att ta kontakt.