NATIONALARENAN

Miljöprövningen

Mark- och Miljödomstolens dom som kom den 12 mars 2014 överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen och därifrån vidare till Högsta Domstolen. Den 9 mars 2015 avslog HD de överklagandes begäran om prövningstillstånd. Detta innebär att även miljödelen vunnit laga kraft. Nu kan vi äntligen fördjupa arbetet med totalfinansieringen av Viking Motor Park, ett arbete som redan kommit på rätt spår!