NATIONALARENAN

Mot förverkligandet

Efter mycket slit och idogt arbete vann detaljplanen laga kraft efter det att regeringen 2011 avslog överklagandena av kommunens detaljplan. 9 mars 2015 medgav inte Högsta Domstolen prövningstillstånd i miljödelen vilket även innebar ett godkännande av miljön. Allt grundläggande arbete för att förverkliga Viking Motor Park var avklarat till en kostnad av närmare tio miljoner kronor. Efter allt detta förberedande arbete pågår nu detaljplaneringen inför en byggstart. Vi närmar oss målet! 

mot_forverkligandet2

Det finns två ovaler i Europa. Ingen av dessa går att använda utan stora investeringar. Bygger vi en oval blir vi ensamma om en sådan. Det är svårt att räkna hem så ovalen har vi lagt på is. Den av Tom Barnard designade landsvägsbanan kommer att justeras till viss del och blir 12 meter bred och 4.6 kilometer lång. Standarden på själva banan blir FIA Grade One, den tål alltså F1. Vid arbetet med landsvägsbanan involverar vi Hermann Tilke och hans team, allt för att säkerställa kvaliteten på banan.

Drag Strippen är fortfarande intressant trots att Tierp tillkommit efter det att vi tog fram vår grunddesign. Det är bara Tierp som är en ren strip i Sverige. Drag Racing är mycket populärt med många tävlingar så en strip till är inte fel. Med vårt centrala läge ser vi också andra möjligheter med nyttjandet av Strippen. Perfekt för utställningar och mässor. Så småningom kommer vi att presentera en mycket intressant samarbetspartner på det området.

Bolaget är markägare och jobbar nu med slutförandet av steg två i finansieringen för köp av resterande mark som vi har avtal om. Eftersom vi redan är markägare reduceras kostnaderna för själva köpet. Parallellt med det jobbet pågår arbetet med finansieringen av själva byggandet av anläggningen. Arbetet med finansieringen går enligt plan.

Läget intill företagsparken i Enköping och närheten till Stockholm ser vi som nära nog perfekt. Vi planerar för en omfattande daglig verksamhet. En del i den är byggandet av kommersiella fastigheter.

Layout/ Design

VMP-Tom_Barnard_lågupplöst
Klicka på bilden för att förstora. 
Högupplöst (eps)

Tom Barnard, Circuit Designer
Meritförteckning