NATIONALARENAN

Utbyggnadssteg

Utbyggnadssteg

Här följer den planerade utbyggnadstakten. Utbildnings- och testverksamheten byggs ut först och denna dagliga verksamhet ger ett tidigt kapitalflöde. Om det anses lämpligt kan naturligtvis utbyggnadsetappernas ordning kastas om eller ske samtidigt.


Etapp 1 - Utbildningar
En 2.1 km lång skolbana inkluderande byggnader, depå, garage, lektionssalar samt en s. k. skidpan för halkkörning. Området används även för fordonstester, mässor och utställningar. Utbildningscentret verksamhet pågår dagligen. Byggtid ca 1 år.

Etapp 2 - Internationella banan
Skolbanan byggs ut till 4.6 km med klassificeringen FIA Grade One, vilket även tillfredsställer FIM. Detta innebär högsta möjliga krav på själva banan samt att ett Medical Center byggs. Resultatet blir den högsta säkerhetsstandarden vilket gynnar alla typer av evenemang. Mäss och utställningsytan inomhus byggs ut till ca 22 000 m2. Byggtid ca 1 år.

Etapp 3 - Dragstripen
En 1206 meter lång, 18 meter bred strip är planerad. Drag Racing är mycket populärt och drar mycket publik. Med en strip erbjuds ett säkert och lättillgängligt alternativ för både proffs och amatörer. Det senare motverkar den illegala street-racingen.
Byggtid ca 1 år.

Versamheter

Här följer ett urval av de verksamheter som planeras på anläggningen. Nedan kan du också se exempel på externa affärsmöjligheter, som planeras tack vare projektet Viking Motor Park.

Utbildningar

 • Körteknik
  Systemkännedom
 • Eco-Drive
 • Säkerhet/Skydd
 • Räddning/Utryckning
 • Tung trafik/Farligt Gods
 • Gymnasium
  Yrkesutbildningar
 • Fordonstester
 • Utveckling
 • Kvalitetstester

Utställningar/Mässor

 • Utomhus 145 ha
 • Inomhus 22 000 m2
 • Produktlanseringar
 • Demonstrationer
 • Fordon
 • Lantbruk/Skog
 • Industri

Events

 • Landsvägsracing
 • Dragracing
 • Ovalracing
 • Konserter
 • Shower
 • Kick offs

Service

 • Företagshälsovård
 • Restauranger
 • Affärer

Externa affärsmöjligheter
Redan i dagsläget har Enköping fått nyetableringar tack vare Viking Motor Park. Nedan kan du se exempel på ytterligare externa affärsmöjligheter, som planeras tack vare projektet Viking Motor Park.

 • Bed and Breakfast
 • Camping
 • Hotell
 • Nischaffärer
 • Fullservicegarage
 • Catering