NATIONALARENAN

Välkommen till Viking Motor Park - Nationalarenan

VikingMotorPark Enköping, Sweden

En kommande arena av
högsta internationella klass.


För vem? - 
Helt säkert för alla!

Naturligtvis drivs vi bakom projektet av vårt intresse för racing. Men en anläggning som Viking Motor Park lever inte på ett antal tävlingar, det är den vardagliga verksamheten som ger bärkraft i bolaget. Verksamheter som uthyrning, utbildningar, utställningar/mässor och kommersiella fastigheter för uthyrning för att nämna några.


En 4,6 kilometer lång och 12 meter bred landsvägsbana av F1-standard, FIA Grade One, gör att alla idag existerande klasser kan tillåtas på banan. Kompletterar vi med en strip blir anläggningen mycket komplett! 

Följ oss mot ett förverkligande av en ny nationalarena!

Reklamplats

Forsen_logo_Black

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Lägre pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Det är några av fördelarna med Construction Management. Klicka här för att läsa mer!

Nyheter!

Mark- och miljödomstolen

Idag hade Enköpingsposten en kungörelse från Mark- och miljödomstolen. När bolaget mottog domen sköt miljödomstolen upp frågan om verksamhetens inverkan på ett antal dikningsföretag. Vi har gjort flera  utredningar om bland annat dikenas kapacitet där flödena mäts i flera diken. En prövotidsutredning har tillställts domstolen med ett yrkande  att prövotiden avslutas. Synpunkter skall tillställas Mark- och miljödomstolen senast den 18 december