NATIONALARENAN

Välkommen till Viking Motor Park - Nationalarenan

VikingMotorPark Enköping, Sweden

En kommande arena av
högsta internationella klass.


För vem? - 
Helt säkert för alla!

Naturligtvis drivs vi bakom projektet av vårt intresse för racing. Men en anläggning som Viking Motor Park lever inte på ett antal tävlingar, det är den vardagliga verksamheten som ger bärkraft i bolaget. Verksamheter som uthyrning, utbildningar, utställningar/mässor och kommersiella fastigheter för uthyrning för att nämna några.


En 4,6 kilometer lång och 12 meter bred landsvägsbana av F1-standard, FIA Grade One, gör att alla idag existerande klasser kan tillåtas på banan. Kompletterar vi med en strip blir anläggningen mycket komplett! 

Följ oss mot ett förverkligande av en ny nationalarena!

Reklamplats

Forsen_logo_Black

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Lägre pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Det är några av fördelarna med Construction Management. Klicka här för att läsa mer!

Nyheter!

I väntan på Miljödomstolens yttrande...

Vår detaljplan vann laga kraft efter det att regeringen avslagit alla överklaganden. Miljön var ända upp i Högsta Domstolen där de som överklagat nekades prövningstillstånd. Miljödomstolen ålade dock bolaget att undersöka kapaciteten på de diken som lämnar området. Nu har våra advokater yttrat sig, slutfört vår talan, till Miljödomstolen. Alla synpunkter från dikesföretagen med flera har bemötts till en kostnad av 360 000 kronor. Detta så här långt. Nu väntar vi med intresse på Miljödomstolens yttrande.